Home » Położenie

Położenie

1 p

2 p

3 p

 

Iłża należy do piękniejszych miast powiatu radomskiego. Iłża liczy ponad 5,2 tys. mieszkańców. Jest siedzibą gminy, która liczy ogółem ponad 15,5 tys.osób i swym zasięgiem obejmuje 256 km². Ponad 40 % powierzchni gminy stanowią lasy.

Iłża jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej o tej samej nazwie, najbardziej na południe wysuniętej gminy powiatu radomskiego w województwie mazowieckim. Powierzchnia miasta obejmuje 1 583 ha.

Przez miasto przebiega trasa krajowa nr 9 łącząca Radom z Rzeszowem. Iłża jest oddalona o 32 km od Radomia, o 29 km od Lipska, a o 24 km od Starachowic.

Najbliższe linie kolejowe to odległa o 20 km (w kierunku północno – zachodnim) linia Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski. Przez ponad 20 lat (od 1950 r.) Iłża posiada kolej wąskotorową, która kursowała do Starachowic. Obecnie kolej ta funkcjonuje w weekendy od maja do września jako atrakcja turystyczna. Łączy Iłżę z Marculami oraz Lipie ze Starachowicami.

Miasto Iłża należy do krainy geomorfologicznej nazywanej Podgórzem Iłżeckim. Obszar ten zbudowany jest z utworów mezozoicznych północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich, przykrytych utworami czwartorzędowymi ( plejstoceńskimi i holoceńskimi).

Obszar znajdujący się w granicach miasta charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Różnice wysokości względnych osiągają 60 m.

Centrum miasta usytuowane jest w dolinie rzeki Iłżanki, pomiędzy Wzgórzem Zamkowym i Wzgórzem Świętego Leonarda. Wzgórze Zamkowe, zbudowane z wapieni jurajskich, stanowi wschodnią ścianę przełomu rzecznego, najgłębszego i najbardziej malowniczego w tej części województwa. Przełom ten sięga na północy aż po Malenie, gdzie znacznie się rozszerza i wypłyca, wprowadzając rzekę na Równinę Radomską.

Na południe od odcinka przełomowego rzeka Iłżanka tworzy rozlewisko, które pełni obecnie funkcję zbiornika rekreacyjnego.

Cała dolina rzeki Iłżanki należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec.

Cofnij
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates