Home » Kościół Parafialny

Kościół Parafialny

r 001
r 124
r 114
r 007

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.

Pierwsze wzmianki o świątyni w tym miejscu pochodzą z wieku XIV. Swój obecny kształt i wygląd świątynia zawdzięcza biskupowi krakowskiemu Marcinowi Szyszkowskiemu, który ufundował ją w latach 1597-1603 i 1625-1634. Budowla uległa wielu zniszczeniom m.in. w 1655, 1657 i 1740. Obecnie jest to trójnawowa bazylika zbudowana z łamanego kamienia. Nawa główna otwiera się na nawy boczne przez arkady filarowe, zamknięta jest węższym i niższym prezbiterium. Pomimo zniszczeń dość imponująco przedstawia się wyposażenie świątyni. Uwagę trzeba zwrócić na ołtarz główny pochodzący z 1629 z licznymi figurami świętych, po obu stronach prezbiterium znajdują się dwie stalle z pierwszej połowy XVII w. Wewnątrz kościoła można znaleźć liczne tablice inskrypcyjne związane z dziejami świątyni. Najcenniejszym fragmentem kościoła jest kaplica Świętego Krzyża (od nazwiska fundatora znana jako kaplica Szyszkowskiego). Wzniesiono ją w 1629 roku; jest to budowla na planie kwadratu, murowana z ciosów piaskowca, nakryta kopułą, którą rozświetla latarnia. Do wnętrza kaplicy prowadzi okazały portal z 1630 roku, składa się on z dwóch kamiennych kolumn, które podpierają trójkątny tympanon z kartuszem herbu Ostoja. W środku kaplicy zobaczyć można malowidła przedstawiające cesarza Herakliusza i Św. Helenę. Wędrując wokół kościoła, w obrębie otaczających go murów i zabudowań parafii, zobaczyć możemy tablice wmurowane w ściany świątyni, informujące o zniszczeniach z lat 1655-57 i pożarze miasta z 1744 roku. Murowana wieża dzwonnicy wzniesiona została w 1758, istnieją przypuszczenia, że zbudowaną ja na fundamentach dawnej baszty murów miejskich. Kaplica cmentarna pochodzi z wieku XIX, podobnie jak i jedyny zachowany tutaj nagrobek.

 

 

Cofnij
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates