Home » Arboretum Marcule

Arboretum Marcule

arboretum

„Arboretum” – ogród dendrologiczny w Marculach o powierzchni 6,5 ha jest specjalistycznym ogrodem botanicznym, w którym podstawowym działem są kolekcje drzew i krzewów uzupełnione nasadzeniami najciekawszych bylin. W ogrodzie w chwili obecnej zgromadzono około 400 gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia oraz ze strefy klimatu umiarkowanego. Najliczniej reprezentowane są drzewa z rodzaju klon – 30 gatunków i magnolia – 26 gatunków. „Arboretum” spełnia również zadania polegające na szerzeniu i popularyzacji wiedzy botanicznej i leśnej oraz kultury ogrodniczej wśród szerokich rzesz społeczeństwa. Jest miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym oraz terenem gdzie można nabyć praktyczną wiedzę z zakresu ogrodnictwa.

Na terenie ogrodu znajduje się również małe „ Alpinarium” z początkową kolekcją roślin górskich, które w połączeniu z powstałymi zbiornikami wodnymi tworzą dogodne miejsce do wypoczynku. Większość zgromadzonych bylin objętych jest ochroną gatunkową. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze, które umożliwiają rozmnażanie na terenie ogrodu gatunków szczególnie zagrożonych. Przyczyni się to do zachowania ich puli genowej, a w przyszłości do zasilania populacji roślin na stanowiskach naturalnych.

www.marcule.radom.lasy.gov.pl/arboretum

Cofnij
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates